Trang chủ CSS Thuộc tính CSS

Thuộc tính CSS

CSS viết tắt của từ Cascading Style Sheets Thuộc tính CSS là những Code mang tính định dạng cho văn bản, hình ảnh, bố cục, điều khiển nội dung khi hiển thị trên trình duyệt. Thuộc tính CSS có nhiều loại, có thể sắp xếp chúng thành 3 loại cơ bản: Thuộc tính định dạng cho văn bản. Thuộc tính định dạng chung. Thuộc tính điều khiển nội dung.

Thuộc tính định dạng khoảng cách ký tự trong CSS

Để tăng hoặc giảm khoảng cách các ký tự trong một đoạn TEXT khác với mặc định thì chúng ta điều chỉnh như thế...
Phòng khám BS Trang 0986033797
Phòng khám BS Trang 0986033797
Phòng khám BS Trang 0986033797